Sabit Ortodontik Tedavi Aquapick Kullanımının Değerlendirilmesi
6 Şubat 20200

SABİT ORTODONTİK TEDAVİSİNDE AQUAPICK KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Prof. Dr. Burcu ÖZKAN ÇETİNKAYA , * Dt Esma OĞUZ*

*Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı

UZMANLIK TEZİ

Amaç: Sabit ortodontik tedavi gören bireylerde oral irrigatör kullanımının etkinliğinin klinik ve biyokimyasal olarak ara yüz fırçası ile karşılaştırılması amaçlandı.

Materyal ve Metot: Sabit ortodontik tedavisi yeni başlayacak olan 30 bireyin dahil edildiği bu çalışmada bireyler;

1.grup: günlük temizliğinde manuel fırçalamaya ek olarak ara yüz fırçası kullananlar;

2.grup: günlük temizliğinde manuel fırçalamaya ek olarak oral irrigatör kullananlar olmak üzere rastgele 2 eşit gruba ayrıldı. Klinik veriler başlangıç, 2., 4. ve 8. haftalarda toplandı. Klinik inceleme kapsamında plak indeksi, gingival indeks, sondalamada kanama, cep derinliği ve ataşman seviyesi tespit edildi.

Sonuç: Diş fırçasına ek olarak kullanılan oral irrigatörlerin ortodontik tedavi gören bireylerde ağız sağlığının idame ettirilmesinde çok etkili olabileceğini göstermektedir. SK (Sondalamada Kanama) değeri oral irrigatör grubunda ara yüz fırçası grubuna göre istatistiksel anlamlı daha düşük bulundu. Gİ (Gingival İndeks) değerleri oral irrigatör grubunda ara yüz fırçası grubuna kıyasla istatistiksel anlamlı düzeyde daha düşük bulundu. Pİ (Plak İndeksi) değerleri oral irrigatör grubunda arayüz fırçası grubuna kıyasla istatistiksel anlamlı düzeyde daha düşük bulundu.

  • Doktora tezinin tam hali için bizimle iletişime geçin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram