Sürdürebilirlik Politikası

2010 yılından itibaren İnşaat, Enerji, Makine, Mühendislik, Sağlık, Tarım ve Eğitim sektörlerinde faaliyet gösteren STELA Group, kurulduğu günden bu yana içinde bulunduğu sektörlere katma değer sağlamaya devam ediyor.

STELA Grup Sağlık Hizmetleri, sağlık sektöründe 2017 yılında Samsung güvencesinde dünya ağız duşu lideri Aquapick’i, resmi distribütörü olarak Türkiye pazarına sokmuştur. 30 yıllık geçmişi olan ve sektörün ilklerine sahip Aquapick,  müşterilerine, hissedarlarına, çalışanlarına, topluma ve çevreye kattığı değeri her geçen gün daha da artırmayı hedefleyerek sürdürülebilir kalkınmanın finansmanını faaliyetlerinin temel dayanağı olarak belirlemiştir. Aquapick’in benimsediği bu davranışı Aquapick Türkiye bire bir uyarak bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor. 

Aquapick Türkiye’nin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, CEO’su liderliğinde ve CEO’ya doğrudan bağlı olarak kapsamlı bir şekilde yürütülüyor. CEO ve üst yönetim tarafından icra edilen sürdürülebilirlik ilkeleri, marka ana faaliyet alanlarına entegredir. Bu ilkeler yöneticilerin yanı sıra tüm saha çalışanları tarafından da hayata geçirilmiştir.

Aquapick genel olarak firma içerisinde yürüttüğü tüm çalışmalarını Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile uyumlu hale getirmiştir.

  • Aquapick’in, ‘sürdürülebilir kalkınma’ anlayışıyla gerçekleştirdiği faaliyetlerini ve bu alandaki temel taahhütlerini şu başlıklarda toplamıştır:
  • Ağız sağlığı konusunda müşterilerini bilgilendirici projeler hayata geçirerek, müşteri duyarlılığının/bilincinin artırılmasına,
  • İklim değişikliği ile mücadele platformlarında yer almak, ağız ve diş sağlığı konusunda çevresel ve sosyal etkileri tespit etmek, değerlendirmek ve olası olumsuz etkilerin asgariye indirilmesi yönünde çalışmak,
  • Firma içi ve saha çalışmaları için tasarladığı iş süreçleri kapsamında kaynak kullanımını takip etmek, oluşan atık miktarının azaltılması, mümkün olmayan durumlarda ise atıkların akılcı yöntemlerle yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi yönünde çalışmak,
  • Ağız ve diş bakımının düzgün yapılabilmesi için Türkiye’de 20.000’den fazla Diş Hekimi ile birlikte çalışarak sektörün gelişmesini desteklemek,
  • Kurumsal yönetim süreçlerinde öncü rol almak, 
  • İnsan kaynakları süreçlerinde çeşitlilik politikası ve fırsat eşitliği anlayışıyla hareket etmek,