İnsan Kaynakları Politikası

Aquapick’in resmi distribütörü olarak 2017 yılından itibaren Türkiye’de faaliyet gösteriyoruz. Tüm bu sürecin en başından itibaren bireye saygı, katılımcılık ve bireysel sorumluluk, yenilikçi ve yaratıcı düşünceye açıklık, insan kaynaklarının sürekli gelişimi başlıca inanç ve değerlerimizi oluşturuyor. Şirketin başarısı, her bir çalışanın kendi yaptığı iş çerçevesinde önemli bir katkıda bulunması ve bunu toplam şirket performansını etkileyecek düzeye taşıması ile mümkün oluyor. Bu yüzden çalışanlarımızın yönetime aktif katılımını desteklemekte ve buna imkan yaratıyoruz. Böylelikle hem iş tatmini yüksek, gelişime açık, geliştirmeye hevesli, dinamik bir ekip oluşturmayı ve hem de bu güçlü ekip ile müşteri beklentilerinin üzerinde hizmet vererek başarı çizgimizi daima daha yukarı taşımayı hedefliyoruz.

Eğitim ve Kişisel Gelişim

Değişen koşullara uyum sağlayabilmek ve şirketin başarılı çizgisini sürdürebilmek için sürekli gelişim şarttır. Çalışanlarımızın bilgi ve motivasyonu, müşteri odaklı ve takım ruhu içinde çalışmaları başarımızın temel taşlarını oluşturuyor. Çalışanlarımızı şirketimizin sürekli gelişimine paralel olarak geliştirilmesi gereken en önemli kaynağımız olarak görüyoruz. Bu doğrultuda eğitim ihtiyaçları çalışanların mesleki ve kişisel gelişimleri, mevcut ve potansiyel görevleri dikkate alınarak çalışan ve yöneticileri tarafından birlikte belirlenir ve şirket genelinde oluşturulan aylık eğitim planları çerçevesinde karşılanıyor.

Performans ve Değerlendirme

Şirketimizde her ay, hedeflerin, iş sonuçlarının ve kişisel yetkinliklerin birlikte ele alındığı etkin ve objektif bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiriliyor. Bu toplantı, yönetici ve çalışanın karşılıklı beklentilerini paylaşmasına, performans değerlendirmede somut, ölçülebilir kriterlerin kullanılmasına imkan tanıyor. Bu görüşmelerde çalışanın kişisel gelişim planına yönelik adımlar ve eğitim ihtiyaçları belirleniyor.

İşe Alım Süreci

Personel ihtiyacı olması durumunda, İnsan Kaynakları Birimi tarafından görevin gerektirdiği özellikler belirlenerek internet ilanları aracılığı ile işe alım süreci başlatılıyor. Gelen başvurular değerlendirilerek adaylar insan kaynakları ve CEO’nun katıldığı mülakatlar ile değerlendiriliyor. Başarılı bulunan adaylar uygun pozisyonlara yerleştiriliyor. Görüşme yapılan her adaya mutlaka mülakat sonucu bildiriliyor.

Pozisyonların gerektirdiği yetkinliklerle birlikte aşağıda anılan özelliklere de sahip olmak, adaylardan ayrıca bekleniyor. Yabancı dil bilgisi ve erkekler için askerliğini yapmış olmak temel kriterlerimizdir.

  • Müşteri odaklılık
  • Takım çalışmasına yatkınlık
  • İletişim yeteneği
  • Öğrenme ve kendini geliştirme arzusu
  • İç motivasyon
  • Özgüven
  • Değişime açıklık

Staj programları, gelecekte potansiyel çalışanlarımız olabilecek öğrencilere iş ortamını ve uluslararası şirket kültürümüzü tanıma fırsatı vererek kendilerine çalışma alanı seçimlerinde yol gösterme amacını taşımaktadır.