İmplant Üstü Protezlerde Hijyen Uygulamaları
24 Ocak 20200

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE HİJYEN UYGULAMALARI

Doç.Dr. Işıl SARIKAYA, Yrd.Doç.Dr.Bilal HOLOĞLU

Günümüzde implant tedavileri diş hekimliğinde hastalar açısından önemli bir tedavi alternatifi olmaktadır. İmplant tedavilerinde endikasyon, seçilen implant tipi ve üst yapı planlamasının doğruluğunun yanı sıra tedavi sonrası ideal hijyen ve rutin hasta takibi implant üstü protezlerin sonuç başarısını etkileyebilmektedir. İmplant üstü protezler bir tedavi seçeneği olarak seçilirken, sadece implant uygulaması ve üst yapının bitirilmesi değil, tedavi sonrası hastaların hijyen yöntemleri hakkında bilgilendirilmesi ve rutin kontrollerin yapılması gerekmektedir.

İmplant üstü protezlerin erken ve geç dönem komlikasyonları açısından periimplantitis önemli bir yer tutmaktadır. Periimplanter dokunun sağlığının korunması iyi bir hijyen ile sağlanabilmektedir. İmplant üstü sabit ve hareketli protezlerin hijyeninde farklı yöntemler kullanılmakla birlikte, her geçen gün yeni hijyen sistemleri de geliştirilmektedir. Bu çalışmada implant üstü protezlerin hijyeninde kullanım alanı bulan geleneksel ve güncel hijyen sistemleri hakkında bilgi verilmektedir.

Materyal ve Metod

Kliniğimize başvuran alt üst çene total dişsiz 59 yaşında bayan hastanın klinik ve radyografik değerlendirilmesinde, hastanın daha önce alt ve üst çene total protez kullandığı, üst total protezinin tutuculuğundan bir şikayeti olmamasının yanı sıra alt total protezinin tutuculuğunun azlığı ve yüksek tutuculuk beklentisi tespit edilmiştir. Hastanın yüksek tutuculuk beklentisi dikkate alınarak alt çene için implant destekli bar tutuculu ovedenture protez planlanmıştır. Hastanın alt çenesine 4 adet Roxolid (Straumann AG, Basel, İsviçre) doku seviyesi implan yerleştirmiş, implant cerrahisi sonrası 3 ay süre sonrasında protetik rehabilitasyona başlanmıştır. (Resim 1,2,3).

Hastanın ölçü parçaları yardımıyla kapalı ölçü tekniği kullanılarak ölçüsü alınmıştır. Laboratuar işlemlerini takiben hastanın döküm yoluyla elde edilen bar tutucusu prova edilmiştir. (Resim 4,5,6). Okluzal kapanış kayıtların alınması ve dişli provayı takiben  bitirilen protez hastaya teslim edilmiştir (Resim 7,8,9). El manüplasyonu problemi olan hastaya basınçlı su hijyen sistemleri (Aquapick AQ-300, Aquapick Co.ltd, Seoul, Güney Kore) önerildi. Periimplanter dokunun hijyeni basınçlı su hijyen sisteminin yanı sıra köpük formunda diş macunu (Aquapick Tooth Foam, Aquapick Co.ltd, Seoul, Güney Kore) ile desteklendi. Hastanın 6. ve 12. aylarda yapılan kontollerde periimplanter dokunun sağlığı ideal olarak korunduğu tespit edilmiştir.

  • Bilimsel makalenin tam hali için bizimle iletişime geçin.
Paylaş

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Facebook
Twitter
Instagram